Ny projektbeskrivning

Har du en idé om ett projekt som du skulle vilja göra med oss på Medialabbet? Fyll i nedan så tar vi kontakt med dig och ser hur vi kan gå vidare med det.


Skriv din namn så att vi kan kontakta dig.
Vi samlar inte in ditt namn utan använder den bara till att kontakta dig. Det kommer inte lagras i någon databas.

Skriv din epostadress så att vi kan kontakta dig.
Vi samlar inte in din e-postadress utan använder den bara till att kontakta dig. Den kommer inte lagras i någon databas.

Skriv gärna in ditt telefon- eller mobilnummer.
Vi samlar inte in ditt telefon- eller mobilnummer utan använder den bara till att kontakta dig. Den kommer inte lagras i någon databas.Ring migSMS-meddelande

Skriv gärna in ett projektnamn som är personligt och kortfattat.
Det är inte nödvändigt att det blir det slutgiltiga namnet, utan är bara medan man jobbar med produktionen.

Vad är själva grundidén.
Beskriv gärna i punktform, eller numrera. Det är inte nödvändigt att punkterna ska vara i en viss ordning eller att alla med i det i det slutliga producerade materialet.

Tänk efter vem som kan vara intresserade av det man kommit fram till i första frågan att projektet (programmet) ska handla om.
Beskriv alla tänkbara intresserade grupper - gärna i punktform eller numrerade - och kom ihåg att en person kan tänkas tillhöra flera intressegrupper.

Tänk efter på vilket sätt kan projektet vara viktigt. Kanske fyller det en särskilt syfte för dig personligen eller så är det kanske ett viktigt ämne i allmänhet.
Beskriv vad du tycker är det viktigaste som man kan få ut av att ta del av det producerade materialet när det är färdigt - gärna i punktform eller numrerade.

Tänk efter på vilket sätt projektet kan genomföras.
Beskriv om du har några särskilda idéer omkring hur du önskar att projektet ska göras och i vilken form. Det kan vara antingen video eller ljud (podd/webbradio).