Projektbeskrivningar

För att ni som är intresserade av att komma till Medialabb och ta fram ett projekt från er egen idé eller vara med när vi spånar fram en, så ska vi lite kort gå igenom hur vi går tillväga innan en inspelning eller liknande.

När vi påbörjar ett nytt projekt så utgår vi från en formulering i fyra frågor. Dessa är:

 1. Vad?
 2. För vem?
 3. Varför?
 4. Hur?

Vad?

Vanligtvis är det här man beskriver själva grundidén. Exempelvis från intervjun om att vara Peer-support:

 • Intervju om att vara Peer-support och vad det innebär.
 • Om återhämtning och att det ser olika ut.
 • Utbildningen till Peer-support (5 veckors intensivutbildning hos NSPH)
 • Bakgrund och egenerfarenhet

Det är inte nödvändigt att punkterna ska vara i en viss ordning eller att dom alla är med i det i det slutliga producerade materialet.

För vem?

Här tänker man lite mer på vem som kan vara intresserade av det man kommit fram till i första frågan att projektet (programmet) ska handla om. Det kommer att hjälpa till med nästa fråga. Beskrivningen är av alla tänkbara intresserade grupper och en person kan tänkas tillhöra flera intressegrupper. Exempelvis (från samma projekt som ovan):

 • Personer med psykisk ohälsa
 • Närstående till personer med psykisk ohälsa
 • Professionen inom vård och socialt kring personer med psykisk ohälsa

Varför?

Nu ska vi lista ut vad är det egentliga syftet är. Vad är det viktigaste som man får ut av att ta del av det producerade materialet när det är färdigt? I vårt exempel ser det ut så här:

 • För att nå ut med information om Peer-support.
 • Att bryta stigmatiseringen omkring psykisk ohälsa.

Hur?

Nu börjar det verkliga jobbet med att komma på i vilken form vi ska göra materialet.Ska det vara en intervju eller något annat sätt att beskriva vårt ämne? Vilken form av media ska vi satsa på att göra materialet med? Det är väldigt viktigt att man här vet vad man vill ha med, så att det är klart vilken utrustning som behövs vid själva produktionen. Enligt exemplet ovan så valde vi att göra så här:

 • Intervju med både video och ljudutrustning i ett mindre rum, med två fåtöljer. Vi har tre kameror i olika vinklar, samt separat ljudinspelning från två mikrofoner.
 • Inspelningen görs 3:e juni måndag klockan 13.00.

Hur blir resultatet? Det återkommer vi till när det är färdigredigerat.

Vill du skicka ett projektförslag till oss? Klicka på knappen nedan: